Zonnebaan 54, 3542 EG Utrecht

Bel ons op : 030 - 26 41 555

Home » Over Venus » Disclaimer

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. Toch aanvaardt Venus BV geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze site en de gevolgen van het gebruiken van deze site of de op de site opgenomen informatie.

Colofon:

Website ontwikkeling, content management en vormgeving: DVB MEDIA

Teksten en projectmanagement: X-Impuls

Alle informatie op deze site mag vrij worden gebruikt, mits met bronvermelding.

Voor de afbeeldingen gelden de restricties op grond van de Auteurswet en de andere wetgeving op de intellectuele eigendom. Afbeeldingen mogen niet worden gebruikt, verspreid of verveelvoudigd op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Venus B.V.